Bergsmeditation

Bergsmeditation fungerar som ett verktyg för personlig utveckling och är utvecklat av Terry Evans. Det ökar självkännedomen som leder till en bättre kommunikation med oss själva och andra. Bergsmeditationen erbjuder valmöjligheter att lämna gamla beteendemönster när nya insikter kommer upp till ytan. Det ger också en möjlighet att skapa en länk mellan vårt logiska tänkande och vår känslomässiga resurs.


Bakom den mask vi uppvisar för omvärlden, finns den naturliga intelligensen som för oss närmare vår egna unika sanning. Bergsmeditationen kan hjälpa oss att frigöra oss från denna mask och göra att vi blir mer känslomässigt intelligenta och kan ta större ansvar för vårat sätt att leva.

Bergsmeditationen kan hjälpa dig att:

  • Utveckla din intuition
  • Se var du befinner dig idag och få insikt om vad/vart du vill nå
  • Lära dig förstå dina känslor
  • Få större självkännedom och självkänsla
  • Förbättra koncentrationen och öka kreativiteten