Medial undersökning och rening

Tre vanliga orsaker

När jag genomför en medial undersökning av en bostad gör jag skillnad på tre olika typer av orsaker till störningen: platsminnen, familjedynamik och andekontakt. Ett platsminne är som ett energimässigt fingeravtryck av allt som skett på platsen eller i bostaden. Familjedynamik beror på känslor, tankar och processer som sker mellan människor i bostaden. När det gäller andekontakt skiljer man på andar (en avliden person) som ”fastnat” och behöver hjälp över till andevärlden, och en ande som har gått över till andevärlden men ändå påkallar uppmärksamhet av någon anledning. I båda fallen försöker jag kommunicera med anden i fråga och ta reda på vad den vill säga.

Så funkar det

När jag jobbar är jag en neutral kanal och målet med den mediala undersökningen och reningen är att du som klient ska få lugn och ro hemma och få svar på vad det är som pågår. Jag kan emellertid aldrig garantera att det blir så, eftersom jag inte kan bestämma över en ande och inte heller över andra energier som finns på platsen. Däremot gör jag självklart alltid mitt bästa för att förstå vad som pågår och lyssnar på vad andarna vill säga, så att du som bor på platsen kan få en förståelse för vad som händer. När jag så fått kontakt med de energier eller andar som påverkar platsen gör jag en rening.

Priser och förberedelser

Innan jag kommer till dig/er skickar jag ett kontrakt till dig/er som ska läsas igenom noga och skrivas under av dig/er och sedan skickas tillbaka. Allt för att det inte ska bli något missförstånd, och för att alla som bor i hemmet ska vara medvetna om och ha godkänt en medial undersökning och rening. Vidare vill jag inte ha någon som helst information om vare sig dig/er eller ditt/ert hem, eftersom detta kan påverka min förmåga till ren andekontakt. Det är svårt att säga exakt hur lång tid ett hembesök tar, men man får räkna med 1-2 timmar. Priset kommer vi överens om på förhand. Kostnaden varierar beroende på bostadens storlek.

Priser 

Vi kommer överens om priset i förväg

Kostnaden varierar beroende på bostadens storlek. Minimipriset: 900 kronor + reseersättning (25 kr/mil).