Bergsmeditation 

Bergsmeditation är en guidad meditation som fungerar bäst i grupp. Meditationen leds av mig i cirka 30 minuter. Under meditationen kan du uppleva olika känslor, bilder, färger och symboler. Varje gång kan upplevas olika beroende på hur du mår eller var du befinner dig känslomässigt. Efter meditationen beskriver du din egen upplevelse som sedan tolkas av gruppen. Det är till för att ge nya insikter och förståelse till här och nu och vardagen.

 

I och med anmälan bokas ett datum för en kortare intervju som ger mig möjligheten att sätta ihop en lämplig bergsmeditationsgrupp. Under detta tillfälle kommer jag att informera om vikten av tystnadsplikt inom gruppen m.m. 

 

Datum till hösten 2023 kommer senare 

 

Vid intresse och frågor är du välkommen att kontakta mig. 

 

Vid varje tillfälle träffas vi i 2 timmar (max 8 personer/grupp).
Åtta tillfällen per termin.

Pris: 1600:- / termin