Analytisk terapi - Hypnoanalys

En av de hypnoterapeutiska behandlingsmetoder Näckrosen erbjuder är Hypnoanalys, även känd som analytisk terapi. Hypnoanalys kan sammanfattningsvis beskrivas som lagen om orsak och verkan; varje symtom (verkan) måste ha en bakomliggande orsak. Genom hypnoanalys uppenbaras och därigenom också förintas själva roten till problemet, vilket innebär att symtomen försvinner. Emotionella störningar lämpar sig därför särskilt väl att behandlas med hypnoanalys.


Exempel på användningsområden:

- För att uppenbara orsakerna till psykiska problem som kan yttra sig i form av: fobier, stress, migrän, ångest, anorexia, onormal övervikt, sexuella störningar, alkoholism samt andra problem som har med sinnet att göra.- Används även med stor fördel för ökad självkännedom.

Orsak och verkan

Många kanske har föreställningen om att jag som hypnoterapeut kommer att inpränta något i ditt sinne, men så är det inte. Istället för att något inpräntas i ditt sinne kommer något att frigöras, något undermedvetet som varit grundorsaken till ditt unika problem. Genom hypnoanalysen hjälper jag dig att söka reda på den undermedvetna orsaken, men det är du själv som kommer till insikt – jag hjälper "bara" till med mina verktyg. När det är moget att komma upp till ytan så blottas problemet och försvinner sedan. Det innebär ett ögonblick av förvånande och befriande insikt. När du får insikt om vad som orsakat ditt problem och insikt om känslomässig frigörelse infinner sig botandet.

Mål och resultat

Målet med analytisk terapi är att föra dig till ett ögonblick av överraskande och befriande upplysning. Det är inte ovanligt att målet uppnås först efter 7-12 konsultationer. När den orsakande störningen har avlägsnats innebär det också att en fullständig och varaktig befrielse har infunnit sig. En sak kan du dock vara säker på: Det kommer inte att vara så skrämmande som du kankse förväntat dig. Om du bestämmer dig för att gå i hypnoanalys hos mig så kommer vi att börja med ett introduktionssamtal som tar ca 2 timmar, under vilket du har möjlighet att ställa allsköns frågor.

Priser 

Introduktionssamtal: 900 kronor, för ca 120 minuter

En session: 700 kronor, för ca 60-90 minuter (introduktionssamtalet måste göras först).

Kontant betalning/swish