Bryt negativa levnadsvanor med hjälp av suggestionsterapi

En annan av de hypnoterapiformer jag erbjuder är så kallad suggestionsterapi. En suggestion är ett förslag (kommer från engelskans "suggestion", som betyder just förslag) som accepteras genom hypnos. När förslaget antas möjliggör det för klienten att bryta med negativa känslor, ovanor, värderingar och attityder och i stället byta ut dessa mot nya positiva känslor och beteenden. Enkelt uttryckt så sker detta genom att positiva bilder av de nya känslorna/vanorna/värderingara skapas i det undermedvetna, och därmed sätts en naturlig förändring mot dessa igång.Om du bestämmer dig för att gå i suggestionsterapi så börjar vi med ett introduktionssamtal som tar ca 2 timmar, under vilket du kan ställa allsköns frågor och bilda dig en uppfattning om huruvida jag som hypnoterapeut kan hjälpa dig. Det är outsägligt viktigt att man har förtroende för sin terapeut. Vanligtvis kommer en klient för 2-4 sessioner.


Exempel på användningsområden:

- mot rökning

- mot nagelbitning

- för avslappning- mot dåligt sjävförtoende.

Priser 

Introduktionssamtal: 900 kronor, för ca 120 minuter

En session: 700 kronor, för ca 60-90 minuter (introduktionssamtalet måste göras först).

Kontant betalning/swish