Regressionsterapi

Den tredje typen av hypnoterapeutisk behandling Näckrosen erbjuder är regressionsterapi. Regression är att gå tillbaka till tidigare liv som ger insikt i det här livet. Inom hypnoterapin används regressionen på så sätt att jag som terapeut, efter att försatt dig i ett avslappnat tillstånd i form av hypnos, leder dig till ett tidigare liv som gynnar dig och din utveckling just nu. Allt du upplevt finns nämligen arkiverat i ditt minne.Regressionsterapin tar ungefär 90 minuter och kostar 800 kronor.Om du önskar kan du få hela sessionen inspelad på en cd-skiva – och på sätt få möjlighet att återuppleva den.

Så går det till

När du vill börja återge vad du ser, hör eller anar så kommer jag att vägleda dig till viktiga och meningsfulla minnen och efteråt kommer jag hjälpa dig att tolka, förstå och uppskatta den skatt ditt undermedvetna givit dig. Jag kommer att ställa frågor som kommer att få dig att gå till viktiga, formande livshändelser och be dig att öppet och tydligt berätta vad du upplever. När du gått igenom dessa viktiga episoder i ditt liv kommer jag att föra dig till "dödsögonblicket" och om så behövs kommer jag att leda dig till att uppleva händelsen utifrån så att du kan tala objektivt om den, precis som om du berättade en historia. Efter dödsögonblicket kommer jag att föra dig till en tidlös plats i vilken allt faller på plats och där du förstår hur saker och ting hänger ihop och kommer till insikt.

Mot slutet av ditt inre arbete kommer jag att be dig att ta med dig allt som gynnar din utveckling i ditt nuvarande liv, och lämna allt sådant som inte hjälper dig bakom dig. Det är mycket troligt att du under dagarna som följer efter behandlingen kommer att uppleva vidare intryck, insikter och minnen från tidigare liv. Uppskatta och dokumentera dina tankar. Dörren till ditt undermedvetna kommer att stå lite på glänt ett tag så ny inspiration kan komma när som helst. Bered dig på att öppna dig för din inre storhet och ditt inre ljus!

Återkalla dina minnen på ditt sätt

Alla människor har förstås unika sätt att arkivera sina minnen, men i stora drag finns det tre olika arkiveringsmetoder. Vanligast är att vi återkallar minnen visuellt, dvs ser minnena med vårt inre öga. Andra människor minns genom hörseln, medan en tredje kategori människor snarare "anar" och "känner" minnen än ser eller hör desamma. Det här är emellertid bara de tre vanligaste sätten, och det är inte ovanligt att man är en blandning av alla tre – eller har ett mer avvikande sätt att arkivera och återkalla sina minnen.

Låt berättelsen flöda fritt

Knepet vid regressionsterapi är att bli involverad i det som händer och inte bara sitta med som en passiv, yttre betraktare. Ju fortare du involverar dig desto bättre. Lägg undan ditt analyserande och inse att om du verkligen skulle hitta på en rövarhistoria så skulle det säkerligen inte bli den som du nyss upplevt i ett tidigare liv. När du tillåter berättelsen att berätta sig själv genom dig kommer du att uppleva ett flöde av information från det förflutna som kommer att fascinera dig. Efter behandlingen kan vi sedan diskutera och analysera sessionen så mycket du vill. Analyserar gör man nämligen med det medvetna sinnet, medan det undermedvetna sköter minnen från tidigare liv.

Priser 

Introduktionssamtal: 900 kronor, för ca 90 minuter


Kontant betalning/swish