Shamansk healingsession 

Under shamansk healing är shamanen i samklang med naturen och Moder Jord och använder naturens läkande krafter för att hjälpa människor att hitta tillbaka till sin hälsa, kreativitet och livskraft är en stor gåva som shaman. 

 

Vi har alla ett ljusenergifält runt omkring oss som omger vår fysiska kropp och som är en del av den fysiska kroppens karta. Ljusenergifältet med de 7 olika chakran är ett informationsfält där vi samlar mängder av information från vår uppväxt och tidigare liv. Om vi frigör oss från den gamla informationen så är vi längre inte en del av dess historia utan kan få göra utrymme för det nya vi vill välkomna in i våra liv. Detta är grunden för energimedicin där vi ger frön till en ny ljusenergikropp som åldras, läker och dör annorlunda.

 

Hur en healingsession går till

Sessionen börjar med ett kort samtal om hur ditt liv är idag med fokus på vad som inte fungerar för dig, eller vad din själ längtar efter för att göra dina visioner möjliga. Det kan vara fysisk sjukdom, känslomässiga problem, känslor av att vara fast i situationer, förlorad livskraft, själsförlust, stress, konflikter, upprepade teman som dyker upp och inte längre tjänar dig.

Energimässigt jobbar sessionen i ljusenergikroppen för att ta bort tung energi och radera negativa avtryck som informerar den fysiska kroppen och vårt vardagliga liv. En healingsession avslutas med att förstärka de nya möjligheter och gåvor som har öppnats upp inom dig.

 

Priser

Kostnaden per session varierar beroende på komplexiteten i behandlingen, pris från 900 -1500 kronor/session. 

Priset bestäms alltid i förväg.